Realty World България

Открита декларация за съгласие, свързана със Закона за защита на личните данни

В съответствие със Закон № 6698 за защита на личните данни, в рамките на осведомителния текст, съдържащ се в информационния формуляр относно съхранението и обработването на данни от фирмата REALTYWORLD Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş., декларирам, че се съгласявам личните ми данни, включително и лични характеристики (като кръвна група, религия, националност, съдебна присъда, мерки за безопасност, здравна информация), да бъдат регистрирани, съхранявани, актуализирани, обработвани, в случай, че законът позволява, да бъдат разяснявани на трети лица, да бъдат прехвърляни, класифицирани и да бъдат разглеждани по начините, изброени в Закона за защита на личните данни.

*В настоящата декларация ви уведомяваме, че ако в декларацията за съгласие не приемате личните ви данни и характеристики да бъдат обработвани, съгласно Закона за защита на личните данни, от гледна точка на процесите, изискващи съгласието ви, няма да може да ви осигурим в достатъчна степен необходимото обслужване, а също и че търговските и оперативни дейности на фирмата ще бъдат негативно повлияни.